Point of Single Contact > Usluge u RH > Uvjeti za obavljanje djelatnosti > Turistički zastupnik

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

  1. Sklopljen ugovor o turističkom zastupanju s turističkom agencijom te dostava tog ugovora Ministarstvu radi upisa u Upisnik ugovora o turističkom zastupanju turističke agencije najkasnije 15 dana prije započinjanja obavljanja poslova turističkog zastupanja
  2. Ispunjavanje uvjeta za rad stranaca (ako se radi o stranim državljanima)

 

Potrebni dokumenti

ugovor o turističkom zastupanju turističkih agencija

sve dokumente potrebno je dostaviti u izvorniku kao i u prijevodu na hrvatski jezik ovjerenom od ovlaštenog sudskog tumača.

 

Naknada

Upravna pristojba u iznosu od 20 HRK za zahtjev i 20 HRK za potvrdu o upisu u Upisnik ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija

 

Broj računa za e-plaćanje:

Primatelj: Račun državne riznice

IBAN: HR12 1210010051863000160

Poziv na broj upravne pristojbe: HR 63 5002-43214-OIB

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo turizma

Prisavlje 14, 10000, Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 6169-111

pravni@mint.hr

 

Zakon o pružanju usluga u turizmu – neslužbeno pročišćeni tekst (NN 68/07, 88/10, 30/14, 89/14)

 

Uredba o izmjeni Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 89/14)

 

Pravilnik o upisniku ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija (NN 30/08)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Potvrda o upisu ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija u Upisnik